Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Wygasa

W Polsce bardzo często dochodzi do zmiany przepisów Prawa Pracy oraz rozporządzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co znacznie utrudnia orientowanie się w przepisach osobie, która na co dzień się tym nie zajmuje. Niestety nieznajomość przepisów wcale nie zwalnia z obowiązków ich przestrzegania, w związku z tym rozliczenia z ZUS warto powierzyć fachowcom, którzy dopilnują wszelkich spraw oraz wymaganych terminów.

Jak pomagamy w rozliczeniach z ZUS?

 • sporządzamy i składamy miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS w imieniu naszych klientów,
 • zajmujemy się aktualizacją danych płatnika w systemie ZUS,
 • dokonujemy zgłaszania nowo zatrudnionych pracowników,
 • zgłaszamy zmiany w danych osób lub zmiany w stosunku pracy osób, które są zatrudnione u naszego klienta,
 • dokonujemy wyrejestrowania osób, których stosunek pracy wygasł,
 • wysyłamy do ZUS zwolnienia lekarskie i stosowne zaświadczeń związane z zasiłkami,
 • zajmujemy się przygotowywaniem raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego pracownika naszego klienta,
 • przesyłami informacje o terminach i wysokości zobowiązań do ZUS,
 • sporządzamy druki ZUS RMUA dla pracowników zatrudnionych u naszego klienta,
 • obliczamy wysokość składek na ubezpieczenia ZUS i należności z tytułu świadczeń chorobowych etc.,
 • gromadzimy i przechowujemy dokumentację kadrowo-płacową,

Jeżeli poszukujesz zaufanego biura, które nie tylko pomoże Ci w codziennym prowadzeniu biznesu, ale również wesprze w trakcie kontroli, to skontaktuj się z nami!