Zakładanie własnej działalności gospodarczej

Wygasa

Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej wymaga niemałej odwagi. Lecz odwaga to za mało – konieczna jest również wszechstronna wiedza w zakresie przepisów prawa, a zwłaszcza w obszarze obowiązków spoczywających na młodym przedsiębiorcy. Co trzeba zrobić, aby założyć własną firmę?

Krok po kroku

Cały proces można uruchomić poprzez wypełnienie jednego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim wniosku konieczne jest podanie:

  • adresu firmy,
  • danych jak NIP, PESEL,
  • kod działalności składający się z pięciu znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  • wyboru rodzaju opodatkowania,
  • datę rozpoczęcia działalności,
  • danych o rachunkach bankowych.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza ZUS ZUA celem zgłoszenia osoby, która będzie podlegała obowiązkowi uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zależnie od rodzaju działalności konieczne jest zdeklarowania się czy chcemy być tzw. VAT’owcem, czyli podmiotem, który będzie odprowadzał należny do Urzędu Skarbowego podatek VAT.

Jak pomagamy?

Jak widać, kroków do zrobienia jest sporo, a to tak naprawdę początek przygody. Potem każde zdarzenie gospodarcze musi być ewidencjonowane, należy pamiętać o terminach należnych składek, podatków i innych zobowiązań. Aby uniknąć popełnienia błędu, warto zgłosić się o pomoc do fachowców. My pomagamy naszym klientom w złożeniu niezbędnej dokumentacji do Instytucji Publicznych, a potem zajmujemy się kompleksową obsługą księgowo-kadrowo-płacową.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!