Rozliczenia na zasadzie uproszczonej

Wygasa

Podatek ryczałtowy jest jedną z możliwych do wybrania form opodatkowania podatkiem dochodowym. Polega na obliczaniu podatku dochodowego bezpośrednio od przychodów, z pominięciem kosztów.

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Jest to jedna z bardziej przystępnych form naliczania wysokości zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Jedynym wymogiem formalnym jest konieczność zgłoszenia chęci rozliczania się na tych zasadach do Urzędu Skarbowego – można to zrobić już na etapie rejestracji działalności gospodarczej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.

Kto nie może skorzystać z tej formy opodatkowania:

 • przedsiębiorcy prowadzący apteki,
 • właściciele lombardów,
 • właściciele kantorów,
 • osoby wykonujący wolny zawód inni niż określeni w art. 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy o rachunkowości,
 • właściciele sklepów i hurtowni motoryzacyjnych.

Stawki ryczałtowe

Zależnie od wykonywanego zawodu jest kilka stawek, na podstawie których oblicza się należy podatek. Kształtują się one następująco:

 • stawka 20%,
  lekarze, stomatolodzy, weterynarze, pielęgniarki, tłumacze, korepetytorzy.
 • stawka 17%,
  podmioty świadczące usługi hotelarskie, parkingowe, informatyczne oraz fotograficzne.
 • stawka 10%,
  podmioty odpłatnie nabywające albo zbywające prawa majątkowe, lub prawa do nieruchomości.
 • stawka 8,5%,
  podmioty świadczące usługi gastronomiczne lub rzemieślnicze.
 • stawka 5%,
  dotyczy podmiotów zajmujących się działalności wytwórczą.
 • stawka 3% i 2%,
  powiązana jest z innymi rodzajami działalności.

Jeżeli poszukujesz biura, które pomoże Ci w prowadzeniu takiej ewidencji, to skontaktuj się z nami!